May 20 2010

Il passato part 2تابع الفعل الماضي ....

  il passato part 2تابع الفعل الماضي
--------------------

كل الافعال تأخذ فعل
Avere
ماعدا 22 فعل بيأخذ الفعل
Essere
يعني بنحط فعل(يملك)او (يكون)قبل الفعل الماضي وبيتم تصريفه حسب ضمير المتكلم
مثل :-ا
ho mangiato أكلت
هنا اتصرف الفعل
avere ..يملك
قبل الفعل الماضي
--------------------------- ا
الافعال التي تاخذ فعل
essere
قبلها هي :-ا

andare..يذهب
venire ..يأتي
entrare..يدخل
uscire...يخرج
salire..يصعد
scendere..ينزل
partire ..يرحل
arrivare..يصل
tornare..يعود
riuscire..ينجح
cadere..يقع
essere..يكون
stare..يبقي
restare..يبقي\يمكث
rimanere..يظل
crescere..يكبر\ ينمو
nascere..يولد
morire..يموت
succedere..يحدث
diventare..يصبح
vivere..يعيش
piacere ..يحب\ يعجب
-----------------------------------------------------

تابعونا

:)


Tags: