Oct 2 2009

Transportation in italian languageوسائل المواصلات في اللغة الايطالية

bus ...l'autobusاوتوبيس


automobile... l'automobileالسيارة


car ...la macchina السيارة


train ...il trenoالقطار


ship... la nave السفينة


airplane... l'aeroplano االطائرة


boat ...la barca المركب


bicycle ...la bicicletta االدراجة


motorcycle ...la motocicletta دراجة نارية


on foot ...a piedi يمشي

 

Tags: ,